ΧΡΗΜΑ

ΤΡΙΠΛΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΤ: ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (PEPP) ΑΠΟ 750 ΔΙΣ. ΣΕ 1,35 ΤΡΙΣ., ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30/6/2021 ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΓΟΡΕΣ – ΥΦΕΣΗ -8,7% ΤΟ 2020

Τριπλό χτύπημα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία αποφάσισε να αυξήσει το πρόγραμμα πανδημίας (PEPP) από 750 δισ. σε 1,35 τρισ. αύξηση δηλαδή 600 δισεκ. ευρώ να το παρατείνει έως 30 Ιουνίου 2021 από τέλη Δεκεμβρίου του 2020 που έληγε και να προχωρήσει σε επαναγορές.
Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, έκανε λόγο για πρωτοφανείς προκλήσεις και εκτίμησε ότι οι παρεμβάσεις θα στηρίξουν την ανάκαμψη στο β΄εξάμηνο του 2020.
Για το 2020 η ΕΚΤ εκτιμά ότι η ύφεση στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί στο -8,7%.

Ειδικότερα, στη σημερινή 4 Ιουνίου 2020 συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

(1) Το μέγεθος του προγράμματος έκτακτης ανάγκης για την πανδημία (PEPP) θα αυξηθεί κατά 600 δισ. ευρώ, στα 1,350 τρισ. ευρώ.

Ως απάντηση στην επί τα χείρω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό, η επέκταση του PEPP θα διευκολύνει περαιτέρω τη γενική στάση της νομισματικής πολιτικής, υποστηρίζοντας τις συνθήκες χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία, ειδικά για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Οι αγορές θα συνεχίσουν να διεξάγονται με ευέλικτο τρόπο με την πάροδο του χρόνου, σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ δικαιοδοσιών.
Αυτό επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποτρέψει αποτελεσματικά τους κινδύνους για την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.
(2) Ο ορίζοντας για τις αγορές στο πλαίσιο του PEPP θα επεκταθεί τουλάχιστον στα τέλη Ιουνίου 2021.
Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του PEPP έως ότου κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει τελειώσει.
(3) Οι τίτλοι που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP θα επανεπενδυθούν έως το τέλος τουλάχιστον του 2022.
Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική διάθεση του χαρτοφυλακίου PEPP θα διαχειριστεί με τέτοιον τρόπο ώστε για να αποφευχθεί η παρέμβαση στην κατάλληλη νομισματική στάση.
(4) Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ, μαζί με τις πρόσθετες αγορές έως 120 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της εφαρμογής θα διαρκέσουν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της επίδρασης των επιτοκίων πολιτικής και θα λήξει λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.
(5) Οι επανεπενδύσεις των κύριων πληρωμών από χρεόγραφα που λήγουν που αγοράζονται βάσει του APP θα συνεχιστούν πλήρως, για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια, και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα απαραίτητο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός μεγάλου βαθμού νομισματικής διευκόλυνσης.
(6) Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 0,00%, 0,25% και -0,50% αντίστοιχα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα έως ότου οι προοπτικές πληθωρισμού συγκλίνουν σε επίπεδο αρκετά κοντά, αλλά κάτω από το 2% εντός του ορίζοντα προβολής του, και αυτή η σύγκλιση αντικατοπτρίζεται με συνέπεια στην υποκείμενη δυναμική του πληθωρισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα του, ανάλογα με την περίπτωση, για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο του με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Lagarde: Πρωτοφανείς οι προκλήσεις – Ύφεση -8,7% το 2020 – Θα βρεθεί λύση με τη Γερμανία για το QE 

Για πρωτοφανείς προκλήσεις έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Christine Lagarde, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά τη συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου.
«Η ΕΚΤ θα στηρίξει κάθε πολίτη της Ευρωζώνης», τόνισε.
Σύμφωνα με τη Lagarde, οι μεγάλες νομισματικές και δημοσιονομικές παρεμβάσεις θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία να ανακάμψει το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βίωσε μια άνευ προηγουμένου συρρίκνωση, η κατανάλωση και οι επενδύσεις κατέρρευσαν, σημείωσε.
Όπως εξήγησε η Lagarde, η μεγάλη επιδείνωση του πληθωρισμού και η παύση της οικονομικής δραστηριότητας ήταν οι 2 λόγοι αύξησης του Προγράμματος Πανδημίας.
Η απόφαση του Δ.Σ. ήταν ομόφωνη.
Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, η επέκταση του PEPP θα διευκολύνει περαιτέρω τη γενική στάση της νομισματικής πολιτικής, υποστηρίζοντας τις συνθήκες χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία, ειδικά για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του PEPP έως ότου κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει τελειώσει, τόνισε.
«Οι τίτλοι που αγοράστηκαν και θα αγοραστούν στο πλαίσιο του PEPP θα επανεπενδυθούν έως το τέλος τουλάχιστον του 2022.
Οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.
Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ευνοϊκές τις συνθήκες ρευστότητας και χρηματοδότησης στην οικονομία της Ευρωζώνης», εξήγησε η Christine Lagarde.
H πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι μια φιλόδοξη και συντονισμένη δημοσιονομική στάση παραμένει απαραίτητη.
«Η ΕΚΤ χαιρετίζει θερμά το σχέδιο ανάκαμψης της Κομισιόν», ανέφερε.
Ερωτώμενη σχετικά με την ετυμηγορία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, η Lagarde τόνισε ότι το πρόγραμμα QE έχει ήδη κριθεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο.
«Η απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου δεν θίγει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ, θα βρεθεί σύντομα λύση», σημείωσε.
Η Lagarde σημείωσε ότι δεν έχει συζητηθεί η ένταξη εταιρικών ομολόγων μη επενδυτικής βαθμίδας στο PEPP.
Σημείωσε επίσης ότι αναμένεται σημαντική αύξηση της χρήσης των TLTROs τον Ιούνιο.
«Όλες οι χώρες παγκοσμίως πρέπει να επέμβουν δημοσιονομικά για να στηρίξουν τις οικονομίες τους .
Δεν υπάρχει εναλλακτική, αναγκαστικά τα χρέη θα αυξηθούν.
Η βιωσιμότητα της εξυπηρέτησης του χρέους είναι πιο σημαντική στην παρούσα φάση, από ότι το μέγεθος.
Επί της ουσίας θα δούμε αυξήσεις κρατικών χρεών, είναι αναπόφευκτο.
Η εστίαση στην ετήσια εξυπηρέτηση του χρέους», τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ, η ύφεση στην Ευρωζώνη το 2020 θα διαμορφωθεί στο -8,7%, στο βασικό σενάριο.
Το 2021 η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 5,2% και 3,3% το 2022.
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης αναμένεται στο +0,3% το 2020, στο 0,8% το 2021 και στο 1,3% το 2022.

Image

Τι ανέφερε νωρίτερα το bankingnews.gr

A)Αυξάνεται το Πρόγραμμα Πανδημίας;
Το Πρόγραμμα Πανδημίας έχει ύψος 750 δισεκ. ευρώ και αποτελεί ένα παράλληλο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Η ΕΚΤ αγοράζει ομόλογα των χωρών της ευρωζώνης και μαζί και τα ελληνικά ομόλογα τα οποία δεν φέρουν επενδυτική βαθμίδα είναι ομόλογα σκουπίδια.
Η αύξηση του προγράμματος Πανδημίας από 750 δισεκ. σε 1,35 τρισεκ. ευρώ ή 600 δισεκ. θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να συνεχίσει τις αγορές κρατικών και εταιρικών ομολόγων.

B)Το Πρόγραμμα Πανδημίας ολοκληρώνεται τέλος του 2020.
Θα υπάρξει παράταση έως το Ιούνιο του 2021 δηλαδή να πάρει 6 μήνες παράταση.

Γ)Τι θα γίνει με τις λήξεις των ομολόγων;
Η ΕΚΤ μέσω του προγράμματος Πανδημίας θα μπορούσε να επαναγοράζει τα κρατικά ομόλογα που λήγουν.

www.bankingnews.grComments

ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

To Top