ΧΡΗΜΑ

SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ 35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Zοφερό βλέπουν το μέλλον του τομέα τους 35 τουριστικές εταιρείες της Κύπρου που συμμετείχαν σε μεγάλη έρευνα που διεξήγαγε το ΚΕΒΕ την περίοδο 19-30 Μαρτίου 2020, με αφορμή την κρίση με τον Κορωνοϊό.

Η έρευνα καταγράφει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
-Εκτιμήσεις των εταιρειών για τα ποσοστά μείωσης των κρατήσεων σε ξενοδοχεία από τουρίστες
-Εκτιμήσεις για τα ταξίδια των κατοίκων Κύπρο στο εξωτερικό
-Το μέλλον του προσωπικού των εταιρειών
-Το κίνδυνο της χρεοκοπίας των εταιρειών
-Εισηγήσεις για περαιτέρω στήριξη από το κράτος.

Ως αποτέλεσμα της ακύρωσης/μείωσης κρατήσεων τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κατά σειρά:

-Αδυναμία Αποπληρωμής δανείων
-Αδυναμία καταβολής μισθών
-Έλλειψη ρευστότητας
-Επιστροφή όλων των deposits
-Αβεβαιότητα της καλοκαιρινής περιόδου

Αναμενόμενα ποσοστά μείωσης κρατήσεων σε ξενοδοχεία 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
-Ηνωμένο Βασίλειο – 100% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων
-Ρωσία – 96% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων και 4% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50%
-Ελλάδα – 96% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων και 4% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Γερμανία – 93% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων και 7% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Σκανδιναβία – 91% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων και 9% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-ΗΑΕ – 96% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων και 4% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
Αναμενόμενα ποσοστά μείωσης κρατήσεων σε ξενοδοχεία
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
-ΗΒ – 51% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 37% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 12% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Ρωσία – 46% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 32% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 22% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Ελλάδα – 43% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 22% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 35% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Γερμανία – 56% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 26% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 18% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Σκανδιναβία – 36% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 32% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 32% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-ΗΑΕ – 32% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 26% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 42% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
Αναμενόμενα ποσοστά μείωσης ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ κρατήσεων αεροπορικών θέσεων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
-ΗΒ – 95% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 5% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50%
-Ρωσία – 89% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 11% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50%
-Ελλάδα – 88% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 6% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 6% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Γερμανία – 90% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 5% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 5% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Σκανδιναβία – 93% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 7% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-ΗΑΕ – 92% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 8% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50%
Αναμενόμενα ποσοστά μείωσης ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ κρατήσεων αεροπορικών θέσεων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
-ΗΒ – 55% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 41% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 4% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Ρωσία – 30% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 55% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 15% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Ελλάδα – 38% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 31% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 31% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Γερμανία – 42% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 38% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 20% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Σκανδιναβία – 31% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 43% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 26% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-ΗΑΕ – 41% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 25% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 34% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
Αναμενόμενα ποσοστά μείωσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ κρατήσεων αεροπορικών θέσεων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
-ΗΒ – 94% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 6% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50%
-Ρωσία – 88% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 12% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50%
-Ελλάδα – 86% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 7% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 7% των συμμετεχόντων μείωση 0%25%
-Γερμανία – 88% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 6% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 6% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Σκανδιναβία – 92% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, και 8% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-ΗΑΕ – 100% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων

Αναμενόμενα ποσοστά μείωσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ κρατήσεων αεροπορικών θέσεων

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
-ΗΒ – 65% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 30% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 5% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Ρωσία – 50% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 37% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 13% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Ελλάδα – 46% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 27% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 27% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Γερμανία – 50% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 31% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 19% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-Σκανδιναβία – 46% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 23% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 31% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%
-ΗΑΕ – 50% των συμμετεχόντων βλέπουν μείωση πέραν του 50% των κρατήσεων, 25% των συμμετεχόντων μείωση 25%-50% και 25% των συμμετεχόντων μείωση 0%-25%

Σε ποιο βαθμό η μείωση του κύκλου εργασιών σας θα επηρεάσει την εργοδότηση του προσωπικού σας:

Άλλα μέτρα για διαχείριση της μείωσης του προσωπικού

-100% Προσωρινή αναστολή απασχόλησης

-Εργασίες συντήρησης για απασχόληση μέρους του προσωπικού

-Πιθανό κλείσιμο μονάδων μετά της 30/4

-Μη πρόσληψη εποχικού προσωπικού

-Χρήση συσσωρευμένης άδειας και παραχώρησης άδειας άνευ απολαβών

-Μειωμένοι μισθοί και μειωμένες ώρες εργασίας

-Θα διατηρηθούν οι θέσεις των μόνιμων υπαλλήλων με την βοήθεια του μέτρου προσωρινής αναστολής απασχόλησης αλλά θα προσληφθούν λιγότεροι εποχιακοί στην συνέχεια.

-Όλα θα εξαρτηθούν από το ποσοστό μείωσης εισροής τουριστών

Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως αποτέλεσμα της κρίσης με τον κορωνοϊό

 

-Το σενάριο να μην έχουμε φέτος τουρίστες μας οδηγεί σε χρεοκοπία

-Πληρωμή ενοικίων, ρεύματος, νερού, φόρους

-Συγκράτηση προσωπικού

-Αν δεν υπάρξει γρήγορη ανάκαμψη θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα με τις τράπεζες

-Κατά την διάρκεια του χειμώνα, έγιναν βελτιωτικά έργα και ανακαινίσεις στο ξενοδοχείο, όπως κάθε χρόνο, από ιδίους πόρους, αφού τα μικρά ξενοδοχεία δεν εμπίπτουν συνήθως στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών χορηγιών

-Η ρευστότητα είναι χαμηλή και θα μπορούσε να μας κρατήσει στο μέγιστο 3 μήνες.

Τι μέτρα εισηγείστε στο ΚΕΒΕ για αντιμετώπιση της κατάστασης
-Μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. κατά τουλάχιστο 50% μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 για την τουριστική βιομηχανία

-Μείωση κόστους ηλεκτρικού ρεύματος με μετατροπή του σε βιομηχανικό

-Μείωση των δημοτικών και άλλων φόρων

-Μέγιστη ευελιξία στα προγράμματα για το εργατικό δυναμικό, η εφαρμογή των προγραμμάτων να είναι άμεση

-Να παγοποιηθούν όλες οι οφειλές τους μέχρι να ανοίξουν

inbusinessnews.reporter.com.cy/

Comments

ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

To Top